Pensionsdepot.

Godkendt sider - 164994

Sikkerhed og stabilitet Flest penge i begyndelsen af din pension Tidspension er SEB Pensions unikke pensionsprodukt, der kombinerer dele af traditionelle depot-og markedsrente produkter. Med Tidspension tages der ikke alene tages hensyn til din alder, men også til hvordan du vil have pengene udbetalt. Pensionsopsparing med høj andel af aktier Tidspension er en pensionsopsparing med en relativt høj andel af aktier. Resten investeres i forskellige andre typer aktiver som ejendomme, kredit, obligationer m. Det giver et relativt højt afkast, fordi aktier historisk set har performet bedre end fx obligationer. Din andel af aktier i pensionsopsparingen fastsættes efter hvor mange år du har til pension. Har du lang tid til pension, vil du have relativt mange aktier, men denne andel falder efterhånden som du kommer tættere på pensionsalderen.

Kapitalpension.

Pr. brevet er der en låneaftale hvordan blot skal underskrives. Alt personlig oplysning om mig, inkl. CPR-nummer er udfyldt. Det eneste jeg skal gøre er, at datere og underskrive aftalen plus sende den tilbage i en medfølgende svarkuvert, så står pengene på min nem-konto om to dage…. Spørgsmål: Er denne for for uopfordret henvendelse lovlig? Og hvor har firmaet mit Personnummer fra?

Uopfordret brev fra Ekspres Bank om låneaftale

Oprettet før 1. Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du er fyldt 60 år og skal senest udbetales 20 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Oprettet den 1. Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen.