Sådan snyder danskerne i skat

Ikke værelse

Journalist på Christiansborg Gymnasierne har ikke en jordisk chance for at fange mange af de elever, der snyder til eksamen. Sådan lyder det fra gymnasielærer Julian Bybeck Tosev, der de seneste to år har undersøgt gymnasieelevers omsiggribende eksamenssnyd. Siden har eleverne i flere omgange fået udvidet adgang til at bruge internet til eksamen, og det har åbnet op for myriader af snydemuligheder. Selv om der findes detaljerede regler for, hvordan eleverne må bruge internettet under eksamen, er reglerne så lette at omgå, at fristelsen er stor for mange elever. Risikoen for at blive opdaget af en eksamensvagt er nemlig minimal, siger Julian Bybeck Tosev. Jeg kan ikke se, hvem det er, men kan bare se, at der står for eksempel tdc og et tal ud for det åbne netværk,« forklarer han. Når eleven går på internettet via sin egen mobiltelefon, kan gymnasiet ikke kontrollere, hvad eleven foretager sig. Derfor kan eleven kommunikere med en hjælper via Facebook og mail, eller de kan skrive sammen i et dokument, hvor eleven lægger opgaven, så hjælperen kan løse den.

Minister: Man må gerne bortvise

Fået hjælp til at forstå stoffet på andre måder, eksempelvis via Youtube-videoer ellers lignende Fået hjælp til at begribe stoffet i din opgave fra venner, familie eller privatunderviser Bedt om rådgivning hos din lærer og således fået hjælp til, hvad du kan komponere i din opgave Læst kravene indtil gymnasieopgaver på Uddannelsesministeriets hjemmeside og skrevet opgaven ud fra disse Gråzonelandet. Gråzonelandet er der, hvor du formentlig kan slippe af sted med mindre afvigelser, men overvej din indstilling en oveni gang. Hvor fedt er det at aflevere et produkt, du ved ikke er udarbejdet af dig, men af en anden?