Renters rente beregner

Løbende værdi hvordan - 322359

Hvad betaler jeg for og til? Vi ser nærmere på hvilke omkostninger der er i danske investeringsforeninger og hvad de går til. Det er et spørgsmål vi ofte modtager hos Moningstar og med rette, for det kan være vanskeligt at finde rundt i omkostningsbegreberne. I det følgende ser vi nærmere på det samlede billede. Investeringsforeningernes omkostninger kan deles op i tre grupper: - Løbende omkostninger opgøres i to nøgletal, et over de årlige administrationsomkostninger og et for de direkte handelsomkostninger inde i fondene.

Vi ser nærmere på hvilke omkostninger der er i danske investeringsforeninger og hvad de går til.

Aldeles aktie er et værdipapir, der nål, at du som investor har aldeles ejerandel i et selskab. Det gør dig til medejer og giver dig retten til at få del pr. selskabets overskud og eventuelle udbytte. Herhen kan du læse mere om, hvor det hænger sammen.

Sådan skaber Agile og Scrum værdi for din virksomhed

Forskellige investeringsmuligheder

Hvor beregner jeg kontraktværdien af lignende indkøb, der foretages løbende? Det er herhen ikke afgørende, om en kontrakt bordløber i få måneder eller i flere år. Dog er det ikke forskriftsmæssig at opdele en kontrakt med det formål at undgå udbud, jf. Vurderingen af indholdsmæssig sammenhæng kan ske frem fra følgende spørgsmål: Skal anskaffelserne indfri samme formål? Opfylder anskaffelserne den samme økonomiske og tekniske funktion? Kan ydelserne leveres af de samme leverandører? Der vil være tidsmæssig sammenhæng mellem anskaffelserne, hvis de foretages samtidigt eller før for en kortere periode.